Waarom DiaFrys?

Waarom DiaFrys?

Door samen te werken binnen DiaFrys is er 24 uur per dag een kinderarts met aandachtsgebied diabetes beschikbaar voor uw vragen en problemen. Tevens kunnen we hierdoor meer complexe zorg bieden en de voorlichting samen organiseren.
 
De diabetesspreekuren vinden plaats in uw eigen ziekenhuis. Is een opname nodig? Dan gebeurt dit ook in uw eigen ziekenhuis. Tijdens kantoonuren kunt u bij vragen of problemen gewoon contact opnemen met uw eigen team.
Buiten kantooruren belt u het nummer van DiaFrys 0800-3423797