Problemen buiten kantooruren?

Wat als u problemen heeft in de avond- en nachturen en in het weekend?

Bel dan met het DiaFrys-spoednummer. Zet het nummer nu alvast in uw telefoon.
Als u belt krijgt u rechtstreeks een kinderarts aan de lijn. Redenen om te bellen zijn bijvoorbeeld braken, ketonen of hyper- of hypoglykemie die u niet zelf kunt corrigeren.
Voor dingen die tot de volgende werkdag kunnen wachten belt u binnen kantoortijden met uw eigen diabetesteam. Bij twijfel kunt u altijd bellen. 
 
Bij technische problemen van de insulinepomp kunt u contactopnemen met de leverancier. Het nummer vindt u achter op de pomp of op de website van de leverancier. Ook zij hebben een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.
 
U kunt gebruikmaken van DiaFrys zodra dit met u besproken is en het toestemmingsformulier door u is ondertekend. 
 
 
Telefoonnummer Diafrys: 0800 – DiaFrys of  0800 – 3423797
 
Maandag t/m donderdag buiten kantooruren, tussen 17.00 uur en 8.00 uur. 
Vrijdag van 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. 
Op feestdagen dag en nacht.
 
Vragen of opmerkingen
 
Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die DiaFrys betreffen? Aarzel dan niet om deze vragen te stellen aan uw diabetesteam. Uw opmerking kan voor ons een signaal zijn dat iets anders moet worden opgepakt.