Wat is DiaFrys?

DiaFrys is een samenwerkingsverband tussen de kinderdiabetesteams van vier ziekenhuizen in Friesland. Wij staan garant voor de beste zorg voor uw kinderen!

Onze doelstellingen

Wij leveren optimale behandeling en zorg aan kinderen en jongeren met Diabetes Mellitus dicht bij huis, vanuit het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Kinderen en jongeren zijn altijd in ontwikkeling. Dit betekent dat hun behandeling en begeleiding afgestemd dienen te worden op de ontwikkelingsfase. Per ziekenhuis is daarvoor een multidisciplinair behandelteam beschikbaar voor kind en ouders. Doel hiervan is dat jeugdige diabeten “zo normaal mogelijk”  kunnen leven. Ook dienen complicaties op de lange termijn zo veel mogelijk te worden voorkomen. Schaalvergroting (door de samenwerking van de vier Friese ziekenhuizen) maakt het haalbaar deze complexe zorg te kunnen leveren. Voorlichting en educatie kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk worden georganiseerd.
 

Uitgangspunten

 • Zorg wordt verleend op basis van de standaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).
   
 • Zorg wordt verleend volgens NDF goedgekeurde richtlijnen afgeleid van de herziene ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) richtlijnen.
   
 • Ieder ziekenhuis beschikt over een diabetesteam voor kinderen en jongeren. Deze bestaat uit een kinderarts, diabetesverpleegkundige voor kinderen, diëtiste, orthopedagoog en kinderpsycholoog.
   
 • 24-uurs bereikbaarheid voor kinderen en ouders.
   
 • Transparantie: resultaten van het individuele behandelplan worden regelmatig besproken met kind en ouders.
   
 • Behandeling wordt gegeven volgens de landelijke richtlijnen en wordt aan het kind aangepast. Zorg op maat staat hoog in het vaandel.
   
 • Indien wenselijk is continue glucosemeting  beschikbaar.